POLISH AMATEUR RADIO STATION SP9CXN

Strona główna O mnie Kalendarz zawodów Wyniki zawodów DX informacje Program IOTA Elementarz

wyświetleń

Witam na mojej stronie.

Mam nadzieję, że znajdziesz na niej coś co Cię zainteresuje. Jeżeli nie jesteś krótkofalowcem, a chciałbyś się czegoś dowiedzieć na temat tego wspaniałego hobby, to kliknij na zakładkę Elementarz.

Jeżeli jesteś krótkofalowcem, być może zainteresują Cię aktualne informacje na temat zawodów, konkursów, aktywności DX-owych, oraz programu IOTA.


Jeżeli wiesz o mającym się odbyć w Twojej okolicy wydarzeniu, które może zainteresować nasze środowisko, to proszę powiadom mnie o nim. Ja ze swojej strony zobowiązuję się do niezwłocznego umieszczenia przesłanej przez Ciebie informacji (z podaniem jej autora) na mojej stronce, którą aktualizuję niemal codziennie.

Z góry dziękuję za współpracę.

Mój adres mailowy: sp9cxn@vp.pl

Teraz i wkrótce:


25.06.2016-24.06.2017    Praca stacji    okolicznościowej 3Z70AR


01.01.-31.12.2017 Praca    stacji okolicznościowej    SN60KCJ


01.04-31.07.2017 Praca    stacji okolicznościowej    HF100HRW


01-28.05.2017 Akcja    dyplomowa “150-ta    rocznica urodzin Gen.    Mariusza Zaruskiego”


01-31.05.2017 Praca    stacji okolicznościowej    SN15PK


01-31.05.2017 Praca    stacji okolicznościowej    SN50CHBW


01-31.05.2017 Praca    stacji okolicznościowej    SN16MPS


26-28.05.2017 Spotkanie    krótkofalowców ŁOŚ 2017


27-28.05.2017 CQ WW    WPX Contest CW


01.06.2017 MP ARKI DIGI


01.06.2017 Dzień    Dziecka


01.06.2017 MP ARKI VHF


01-30.06.2017 Akcja    dyplomowa “90-lecie    krótkofalarstwa na    Górnym Śląsku


01-30.06.2017 Akcja    Dyplomowa „800 Lat    Miasta Raciborza”


02-04.06.2017    Międzyoddziałowe    Spotkanie Krótkofalowców    w Bachorzu


03-04.06.2017 Impreza    plenerowa z okazji

   Jubileuszu Klubu SP1KCJ


03-04.06.2017 10-10

   Int. Open Season PSK    Contest


03-04.06.2017 DigiFest


03-04.06.2017 Seanet    Contest


03-04.06.2017 μFale


03-04.06.2017 IARU R1    Field Day - CW


06.06.2017 SPAC – 144    MHz


08-11.06.2017 IV    Sympozjum Mikrofalowe i    EME


08.06.2017 SPAC – 50    MHz


10.06.2017 Galicyjskie    Spotkanie Krótkofalowców


10.06.2017 PGA -TEST


10.06.2017 Asia Pacific    Sprint - SSB


10.06.2017 Lubelski    Maraton UKF

KSIĘGA GOŚCI

Przeglądanie

Dopisywanie

Propagacja

70 lecie Aeroklubu Rzeszowskiego - 3Z70AR

W okresie 25.06.2016 - 24.06.2017 członkowie Łańcuckiego Klubu Krótkofalowców SP8PLM będą pracować pod znakiem okolicznościowym 3Z70AR promując jubileusz 70 rocznicy powstania Aeroklubu Rzeszowskiego.

Więcej informacji na stronie: http://www.qrz.com/db/3Z70AR

90 lat krótkofalarstwa na Górnym Śląsku

W bieżącym roku obchodzić będziemy 90 - lecie krótkofalarstwa na Górnym Śląsku. Z tej okazji oddziały terenowe PZK OT-06, OT-29, OT-31, oraz OT-50 organizują w dniach od 1 do 30 czerwca 2017 akcję dyplomową.

Jednocześnie organizatorzy akcji zapraszają wszystkich krótkofalowców z Górnego Śląska zarówno zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w PZK do szczególnej aktywności na pasmach w w/w okresie.

Podsumowaniem obchodów rocznicy 90-lecia krótkofalarstwa na Górnym Śląsku będzie wspólne spotkanie wszystkich krótkofalowców śląskich i

zaproszonych gości w Śląskim Ogrodzie Botanicznym (Sośnia Góra) w Mikołowie 27 sierpnia 2017 roku w godzinach 10:00 -15:00.

Regulamin akcji dyplomowej>>>

60 lecie Hufca ZHP Warszawa Żoliborz

VII Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców

Team Klubu SP8KKM zaprasza na VII Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców, które tradycyjnie odbędzie się w Rozdzielni Wiatrów w Głobikowej dnia 10 czerwca 2017.

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.krotkofalowcy.org

Stulecie Harcerskiego Ruchu Wodnego - HF100HRW

Z okazji stulecia harcerskiego ruchu wodnego, członkowie członkowie Radio - Klubu Krobia SP3PGS w dniach od 1 kwietnia do 31 lipca 2017 będą pracować pod znakiem

okolicznościowym HF100HRW.

XVI Mistrzostwa Polski Skarbowców - SN16MPS

Z okazji XVI Mistrzostw Polski Skarbowców o Puchar Ministra Rozwoju i Finansów, stacja klubowa Myśliborskiego Klubu Łączności SP1PMY przez cały maj br. pracuje na pasmach pod okolicznościowym znakiem wywoławczym SN16MPS.

Więcej szczegółów na stronie: https://qrz.com/db/SN16MPS

Radioklub LOK SP1KCJ przy Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie obchodzi w tym roku 60 lecie istnienia. Z tej okazji stacja klubowa do dnia 31.12.2017 roku pracować będzie pod okolicznościowym znakiem SN60KCJ.

60 lecie Klubu SP1KCJ

Miedwie w miejscowości Zieleniewo.

Szczegóły imprezy na stronie: https://www.qrz.com/db/SP1KCJ

Z okazji Jubileuszu, członkowie Klubu zapraszają wszystkich chętnych w dniach 3 - 4 czerwca 2017 na imprezę plenerową nad jeziorem

XV Ogólnopolska Pielgrzymka Krótkofalowców

W dniu 13 maja br. odbyła się XV Ogólnopolska Pielgrzymka Krótkofalowców na Jasnej Górze.

Zachęcam do obejrzenia kilkunastu fotek z tego spotkania.

IV Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców w Bachorzu

Oddziały terenowe PZK: OT04, OT09, OT16, OT22, OT23 i OT26 są organizatorami IV Międzyoddziałowego Spotkania Krótkofalowców w Bachorzu k/Chojnic.

Spotkanie odbędzie się w dniach 2 - 4 czerwca 2017.

Szczegóły uczestnictwa w tej imprezie zawarte są na stronie:  http://sp2lqp.pl/msk4/index_msk2017.html

Akcja Dyplomowa „800 Lat Miasta Raciborza”

Z okazji 800-lecia praw miejskich Raciborza, członkowie Klubu Łączności Radiowej SP9KJU zlokalizowanego w tym mieście organizują akcję dyplomową.

Akcja będzie miała miejsce w dniach 1 - 30 czerwca 2017. W tym okresie na pasmach będzie aktywna stacja okolicznościowa HF800RC. Regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie:

https://www.qrz.com/db/hf800rc

IV Sympozjum Mikrofalowe i EME

W dniach 8 -11 czerwca br. odbędzie się w Gajowie IV Sympozjum Mikrofalowe i EME. Szczegóły sympozjum na stronie:

http://ot01.pzk.org.pl/pdf/gajow_2017.pdf

„TAMA 2017”

Polska Grupa APRS zaprasza na coroczne spotkanie „TAMA 2017”. Spotkanie odbędzie się w Bornym Sulinowie w dniach 16 - 18 czerwca br.

Szczegóły oraz rejestracja uczestników na stronie Grupy: http://pgaprs.pl

Akcja dyplomowa “150-ta rocznica urodzin Gen. Mariusza Zaruskiego”

Członkowie Klubu Łączności „DROMADER” – SP2ZAO z Bydgoszczy, chcąc upamiętnić 150-tą rocznicę urodzin Gen. Mariusza Zaruskiego zorganizowali akcję dyplomową. W dniach 1 - 28 maja 2017 na pasmach będzie pracowała stacja okolicznościowa HF150GMZ.

Przeprowadzenie 7 QSO z tą stacją będzie podstawą do otrzymania pamiątkowego dyplomu w wersji elektronicznej.

Szczegółowy regulamin akcji dyplomowej dostępny jest na stronie:

http://sp2zao.dziala.net